Pytania o nekropolię przy ulicy Poligonowej

cmentarz-majdanek.jpgWielokrotnie podczas trzech moich kadencji składałem pytania dotyczące budowy grzebowiska dla zwierząt. Do tematu oczywiście zapewne jeszcze powrócę, ale tym razem moją uwagę pragnę skoncentrować na kwestii budowy nekropolii komunalnej. Wobec kierowanych do mnie pytań i (przyznaję) własenej niewiedzy, w dniu dzisiejszym złożyłem na ręce Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, interpelację dotycząca zaawansowania prac nad powstaniem cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej. Jest sprawą oczywistą, że za kilka lat nekropolia przy Drodze Męczenników Majdanka nie będzie już w stanie obsługiwać pochówków, należy zatem zintensyfikować działania na polu adaptacji alternatywnego miejsca.

Treść interpelacji umieszczam w linku: http://marcinnowak.pl/?p=3477