Interpelacja w sprawie planów przebudowy Al. Racławickich

W związku z docierającymi do mnie pytaniami dotyczącymi przebudowy Al. Racławickich, proszę o przedstawienie mi szczegółówej koncepcji zawierającej charakter i terminy zakładanych robót budowlanych. Uszczegóławiając, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy rozpocznie się przebudowa Al. Racławickich i jaki kształt będzie miało etapowanie zadania (jakie odcinki wykonania będzie obejmowało)?

Czy ostateczna koncepcja przewiduje poszerzenie niniejszej arterii, a jeśli tak na jakim odcinku i po której stronie?

Czy ewentualne poszerzenie Al. Racławickich skutkować będzie usunięciem drzew znajdujących się po obu stronach ulicy?

W jaki sposób ewentualne korekty ulicy wpłyną na zachowanie dotychczasowego kształtu chodników wzdłuż Al. Racławickich i powstanie ścieżki rowerowej?

Na jakim etapie znajdują się konsultacje społeczne z mieszkańcami i członkami rad dzielnic Wieniawa tudzież Śródmieście dotyczące przedmiotowej kwestii?

Jaki orientacyjny operat szacunkowy obejmie niniejsze zadanie?.