Interpelacja w sprawie remontu łazienek w Przedszkolu nr 19

Zwracam się z prośbą o przeznaczenie kwoty 75 tysięcy złotych na remont łazienek w Przedszkolu nr 19 przy ulicy Weteranów, ze środków zabezpieczonych przez Urząd Miasta na remonty placówek oświatowych. Mając świadomość, że trwa realizacja roku budżetowego i istotna część środków pieniężnych na tego typu prace została juz wykorzystana, proszę o zrealizowanie przedmiotowego zadania w roku 2017.

Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, iż w przypadku negatywnej odpowiedzi na moją prośbę, zadanie to zostanie przeze mnie zgłoszone jako priorytetowy wniosek budżetowy na 2017 rok.