Interpelacja w sprawie renowacji obiektów sportowych KS Lublinianka przy ulicy Leszczyńskiego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi szczegółówych planów związanych z renowacją obiektów sportowych znajdujących się na terenie Klubu Sportowego Lublinianka poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie prace adaptacyjno-renowacyjne zostały wykonane na terenach należących do klubu w ubiegłym i bieżącym roku?

Czy, a jeśli tak kiedy, zrekonstruowana zostanie główna płyta stadionu?

Czy głowna płyta stadionu KS Lublinianka została zakwalifikowana jako boisko treningowe dla jednej z drużyn w związku z przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej (U-21)?

Na jakim etapie realizacyjnym jest adaptacja boiska treningowego KS Lublinianka, która miała zostać sfinansowana z budżetu obywatelskiego?

Ile środków pieniężnych zostało do chwili obecnej przeznaczonych na przebudowę infrastruktury sportowej na w/w obiektach i jak odpowiada to poczynionym w tej kwestii przez Urząd Miasta obietnicom?

Proszę o udzielenie priorytetowej odpowiedzi na niniejsze pytania.