Wnioski budżetowe Rady Dzielnicy Bronowice

bronowice.jpgW dniu wczorajszym, otrzymałem listę potrzeb Dzielnicy Bronowice na rok 2017 zgłoszoną do budżetu Miasta Lublin przez tamtejszą społeczność i jej reprezentantów. Ich lwia część, uzupełniona o inne wnioski, zostanie przeze mnie ujęta w zadaniach, które u schyłku września przedstawię Prezydentowi Lublina. Wśród nich znajdą się między innymi: remont chodnika przy ulicy Grabskiego, przebudowa ulicy Puchacza wraz z miejscami postojowymi, remont ulicy Sokolej, rewitalizacj terenu po  placu zabaw przy Drodze Męczennikwów Majdanka (na wyskokości ulicy Łabędziej), remont ulicy Sowiej i termomodernizacja przedszkola przy ulicy Bronowickiej.