O Zespole ds. Nazewnictwa i dekomunizacji lubelskich ulic

herc1.jpgDokładnie za tydzień  (w przyszły wtorek) wezmę udział w pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i innych obiektów miejskich. Kluczowym tematem spotkania będzie zapewne kwestia związana z realizacją zapisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej obligującej lokalne ciała uchwałodawcze do działań w zakresie zmian nazewniczych pozostałości komunizmu. W Lublinie dotyczy to obecnie czterech patronów ulic: Jana Hempla, Lucyny Herc, Henryka Raabego i Michała Wójtowicza.

Temat ten wielokrotnie zagości jeszcze na moim blogu, jednak już dziś staram się napomknąć o nim kilka słów gdyż z pewnością wywoła on spore zainteresowanie mediów i opinii publicznej.