By Rektor Henryk Raabe pozostał w miejskim nazewnictwie

dscf0440.JPG

Pismo jednego z lubelskich stowarzyszeń,  sugerujące konieczność zmiany nazwy ulicy Henryka Raabego (w związku z ustawą dekomunizacyjną) to najlepszy przykład nagorliwości w kwestii wyszukiwania demonów przeszłości. Będąc zwolennikiem usuwania z przestrzeni publicznej wszelkich ikon totalitaryzmu komunistycznego, proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i racjonalność działań w tej kwestii. Ludzkie biogramy nigdy nie są kryształowe i zapewne w każdym życiorysie możemy doszukać się kontrowersji. Rzecz w tym, by aspekty pozytywne zdecydowanie dominowały nad kontrowersyjnymi i niepoprawnymi elementami życiorysu. Tak zapewne jest w przypadku Rektora Henryka Raabego, dlatego (wpisując się w głos środowiska naukowego UMCS-u) apeluję o pozostawienie tej postaci wśród patronów lubelskich ulic.