O przyszłości rowerów na placu Litewskim

plac.jpgPrzed kilkoma dniami na łamach lokalnej prasy uczestniczyłem w dyskusji dotyczącej kwestii ruchu rowerowego na obszarze placu Litewskiego. Moim zdaniem, wbrew niektórym urzędniczych głosów, niniejszy obszar powinien być przestrzenią przeznaczoną dla ruchu pieszego. Wyjątkiem może być tzw. ścieżka rowerowa która umożliwi cyklistom swobodny przejazd przez plac Litewski bez zaburzenia ruchu pieszego i generowania niebezpieczeństwa kolizji. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie wdroży w życie Prezydent Lublina, lecz wobec rozbieżnych zdań wygłoszonych przez Ratusz w tej kwestii, pozwoliłem sobie skierować do lubelskiego Magistratu kilka niewygodnych pytań w formie interpelacji.

Treść interpelacji:   http://marcinnowak.pl/?p=3563