Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Czwartaków

Serdecznie dziękując Zarządowi Dróg i Mostów za szybki, kompleksowy i perfekcyjny remont nawierzchni jezdnej przy ulicy Czwartaków, uprzejmie proszę o przywrócenie znajdujących się tam uprzednio progów zwalniających. Ich brak i spowodowana tym nadmierna szybkość aut skutkują zwiększeniem niebezpieczeństwa pieszych przechodzących przez niniejsza arterię, szczególnie dzieci uczęszczających do znajdującej się w pobliżu szkoły podstawowej.

Proszę o priorytetowe rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu.