Interpelacja w sparawie regulacji postoju samochodów przed przedszkolem nr 5

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 15-minutowego darmowego parkowania dla osób dowożących dzieci do przedszkola nr.5 przy ulicy Spokojnej. Ulica ta w całości znajduje się w strefie płatnego parkowania w związku z czym obligatoryjne opłaty obejmują wszystkich zatrzymujących się na niej kierowców. W ocenie dyrekcji przedszkola tudzież rodziców dowożących swoje pociechy do niniejszej placówki., sytuacja ta powoduje poważne utrudnienia komunikacyjne i związane z nimi codzienne koszty finansowe. Być może zasadnym rozwiązaniem byłoby ustawienie na odcinku drogowym vis a vis przedszkola, zakazu zatrzymywania się (B-36) z informacją o wyłączeniu kierowców pojazdów dowożących i odbierających dzieci z przedszkola przez okres 15 minut. Podobne regulacje, z powodzeniem zostały już wprowadzone przed innymi ośrodkami przedszkolnymi np. na ulicy Snopkowskiej (przedszkole nr.74).

Proszę o rozważenie mojej sugestii i w przypadku braku przeciwności formalno-prawnych, podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.