Stanowisko radnych Wspólnego Lublina

tir.jpgWraz z radnymi Wspólnego Lublina- Mariuszem Banachem i Piotrem Kowalczykiem przed kilkoma dniami złożyłem projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie ograniczeń wjazdu ciężarowych pojazdów kołowych do Lublina. Celem naszego działania jest oczywiście usprawnienie przepustowości lubelskich arterii a także zachowanie ich stanu jakościowego.

Treść stanowiska:

W związku ze zbliżającym się końcem prac przy budowie zachodniej obwodnicy miasta Lublin i planowanym na listopad 2016 roku oddaniem jej do użytku, Rada Miasta Lublin widząc w tym wydarzeniu dużą szansę na poprawę komunikacji, bezpieczeństwa i przepustowości naszych dróg miejskich, wnioskuje o kompleksowe dalsze kroki, zmierzające do zmniejszenia ruchu pojazdów i zarazem zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie na drogach miasta Lublin ograniczeń w ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 16 ton.

Takie rozwiązanie wpisuje się w oczekiwania naszych mieszkańców, którzy z oddaniem zachodniej obwodnicy, wiążą duże nadzieje na znaczene ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych w Lublinie.

 Dlatego też Rada Miasta Lublin zwraca się do Pana Prezydenta Miasta Lublin o podjęcie działń zmierzających do wprowadzenia całodobowego ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na drogach miasta Lublin, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton z wyłączeniem tylko tych pojazdów, których docelowe miejsce transportu znajduje się na terenie miasta Lublin.