Na Zespole ds. Nazewnictwa bez ostatecznych rozstrzygnięć

herc.jpgWiele wskazuje na to, że do kwestii dekomunizacji lubelskich ulic, na łamach mojego bloga powracać będę jeszcze wielokrotnie. Na wczorajszym posiedzeniu Zespołu ds. Nazewnictwa (którego jestem członkiem) nie wypracowaliśmy bowiem ostatecznego stanowiska w sprawie propozycji zmian nazw lubelskich ulic (Hempla, Herc, Raabego i Wójtowicza). Uznaliśmy natomiast, że dwa wnioski (dotyczące Hempla zm.1937 i Wójtowicza zm.1943) są bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż obowiązująca od niedawna ustawa dekomunizacyjna obejmuje swoim zasięgiem lata 1944-1989, w którym w/w osoby nie żyły. W przedmiotowej sprawie zespół sformułuje stosowne stanowisko.