Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt

W związku z napływającymi do mnie licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji na obszarze gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt, kieruję na ręce Pana Prezydenta kolejna interpelację w przedmiotowej sprawie, prosząc o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie postępy w pracach mających na celu utworzenie w Lublinie grzebowiska dla zwierząt zostały poczynione przez Urząd Miasta od czasu mojej ostatniej interpelacji (z dn.22.02.br.)?

Czy została ustalona ostateczna lokalizacja grzebowiska dla zwierząt?

Czy prywatne podmioty dysponujące gruntem na obszarze gminy Lublin mogą ubiegać się o utworzenie grzebowiska dla zwierząt (spełniając oczywiście wszelkie wymogi formalno-prawne)?

Podkreślić chciałbym z cała wyrazistością, że temat ten jest niezwykle istotny dla znacznej części społeczności Lublina, o czym wielokrotnie pisałem we wcześniejszych interpelacjach.

Proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.