W sprawie grzebowiska dla zwierząt

grzeb.jpgZgodnie z obietnicą, skierowałm wczoraj na ręce Pana Prezydenta Lublina interpelację dotyczącą konieczności utworzenie w Lublinie grzebowiska dla zwierząt. Ten bardzo istotny, wywoływany przeze mnie od kilku lat problem, do chwili obecnej nie doczekał się rozwiązania. Co więcej, nie widać żadnych pozytywnych symptomów, by tak się stało. Mam nadzieję, że kolejne moje pismo w tej kwestii, poruszy urzędniczą niemoc i problem pochówku naszych Braci Mniejszych, zostanie w Lublinie ostatecznie rozwiązany.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=3642