Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do dostosowanie Trybunału Koronnego dla potrzeb osób niepelnosprawnych. Z niezrozumiałych dla mnie powodów do chwili obecnej obiekt, w ktorym odbywają się ceremonie ślubne, imprezy kulturalne i inne cykliczne wydarzenia nie został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych tudzież platformę schodową umożliwiającą swobodny wjazd na piętro.

Proszę o podanie przyczyn istniejącego stanu rzeczy i priorytetowe rozwiązanie niniejszego problemu poprzez  wpisanie w/w zadań do przyszłorocznego budżetu.