Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego

W związku z brakiem komunikatów dotyczących wyników najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego, proszę o podanie przyczyn zaistniałego stanu rzeczy tudzież planowanego terminu przekazania do publicznej wiadomości informacji na ten temat.

Podkreślić chciałbym z całą wyrazistością, że tysiące lublinian zaangażowanych w ten projekt, od kilku tygodni bezskutecznie oczekuje wiadomości na temat finalnych rozstrzygnięć Budżetu Obywatelskiego.

Uprzejmie proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do mojej prośby i przedstawienie lublinianom efektów ich głosowania w sprawie budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju Lublina.