Posiedzenia komisji w sprawie przyszłoroczengo budżetu Lublina

lublin.jpgPocząwszy od dzisiejszego popołudnia, przez kilka najbliższych dni, członkowie komisji stałych Rady Miasta Lublin na swoich posiedzeniach zajmą się rozpatrzeniem i opiniowaniem budżetu na rok 2017. To również ostatnia chwila, by przedstawiciele lokalnego ciała uchwałodawczego mogli złośić wnioski, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, że dotychczasowy projekt budżetu nie zawiera kilku ważnych przedstawionych przeze mnie propozycji, jako radny będę miał okazję upomnieć się o nie w ramach komisji, w których pracuję.