168 wniosków w Miejskim Programie Stypendialnym dla studentów i doktorantów

komisja.jpgRozpoczęliśmy pracę nad kolejną edycją (mojego autorskiego) Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów. Podobnie jak w roku ubiegłym, mam zaszczyt kierować pracami komisji powołanej do wyłonienia zwycięzców programu. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy procedowanie nad wnioskami, rozstrzygając o spełnieniu (lub nie) przez zgłaszających wymogów formalno-prawnych. Do merytorycznej oceny zakwalifikowaliśmy 168 wniosków (85 studenckich i 83 doktoranckich). Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Lublin, maksymalna liczba stypendystów wynosi 150 osób (odpowiednio: 120 i 30). O wyróżnieniu konkretnych osób, zdecydujemy ostatecznie po szczegółowym zapoznaniu się z wnioskami, na ostatnim posiedzeniu komisji stypendialnej, przewidzianym na połowę grudnia. Jak można zaobserwować na załączonej fotografii, przed nami kawał roboty.

O szczegółach prac, informować będę cyklicznie za pośrednictwem mojego bloga.