Kilka słów o posiedzeniu Zespołu ds Nazewnictwa czyli dekomunizacja raz jeszcze

rb.jpgPodczas wtorkowego posiedzenia Zespołu ds Nazewnictwa w Lublinie, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu procedury zmiany nazw lubelskich ulic: Hempla, Raabego, Herc i Wójtowicza do czasu wypowiedzenia się w tej kwestii przez Instytut Pamięci Narodowej. Taki obowiązek nakłada na samorządy ustawa dekomunizacyjna i pomimo jej ogromnej wadliwości, przedstawiciele lokalnych ciał uchwałodawczych muszą zająć stanowisko w tej sprawie. Mam nadzieję, że IPN dość szybko wypowie się w niniejszej materii i po 27 latach od upadku komunizmu, zamkniemy wreszcie rozliczanie bolesnej przeszłości w kontekście nazewnictwa miejsc publicznych.

Inną kwestią związaną z szeroko rozumianą dekomunizacją, którą zajął się wczoraj Zespół, była propozycja zmiany nazwy ulicy Obrońców Pokoju na Obrońców Grodna. Osobiście nie mam wątpliwości, że bohaterowie z Grodna powinni na stałe zagościć w lubelskim nazewnictwie ale w nowym, dotychczas nienazwanym miejscu. Dowodzenie, że ulica Obrońców Pokoju nawiązuje do propagowania komunizmu, to już spora przesada. Podczas wczorajszego posiedzenia Zespołu, nie byłem w tym poglądzie  na szczęście odosobniony.