Kilka słów o przyszłorocznym budżecie

lbn.jpgZakończyliśmy wstępne prace nad przygotowaniem budżetu Miasta Lublin na 2017 rok. Nie oznacza to oczywiście ostatecznego nadania jego kształtu, gdyż ten może być korygowany do dnia przyjęcia uchwały, niemniej lwia część nie ulegnie już zmianom. O przyszłorocznym budżecie z pewnością będzie jeszcze okazja napisać nieco konkretniej, dziś pragnę jedynie podziękować wszystkim którzy wpłynęli na jego zapisy: Prezydentowi Lublina, Pani Skarbnik, radnym Rady Miasta, członkom rad dzielnic i całej społeczności obywatelskiej zaangażowanej w budowanie naszego Wspólnego Lublina.