Stanisław Leszczyński-Honorowym Obywatelem Lublina

leszczynski.jpgDzisiejszym przedpołudniem, skierowałem na ręce Prezydenta Lublina interpelację w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu- założycielowi i wieloletniemu dyrektorowi Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Jestem przekonany, że ten obchodzący w bieżącym roku jubileusz 90-lecia życia i 70-lecia działalności artystycznej wybitny pedagog, artysta i patriota, całym swoim dotychczasowym życiem zasłużył na to prestiżowe i najważniejsze nadawane przez władze Lublina, wyróżnienie. Mam nadzieję, że wygłoszona przeze mnie w przestrzeni publicznej podczas ubiegłotygodniowego benefisu Pana Stanisława obietnica, zostanie zaakceptowana przez władze Naszego Miasta.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=3718