Posiedzenie komisji ds stypendiów artystycznych

artysci.jpgW dniu wczorajszym, wziąłem udział w posiedzeniu komisji, tym razem zajmującej się wyróżnianiem artystów i osób upowszechniających kulturę. Jako jeden z członków niniejszego ciała, po raz kolejny mam zaczyt współdecydować o uhonorowaniu najciekawszych projektów, które zostały zgłoszone do konkursu w bieżącej edycji. Po wstępnej ocenie formalno-prawnej przechodzimy do zagadnień merytorycznych, by do końca miesiąca przedstawić  listę tegorocznych laureatów. O postępach w pracach dotyczących wyłonienia beneficjentów konkursu, informować będę na bieżąco na łamach mojego bloga.

Przed blisko rokiem, miałem zaszczyt nie tylko wziąć udział w wyłonieniu laureatów lecz również następnie wręczać nagrody wraz z Prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem.