Zimny prysznic w H2O

prysznic.jpgW dniu dzisiejszym skierowałem na ręce Prezydenta Lublina interpelację w sprawie docierających do mnie sygnałów o braku ciepłej wody w prysznicach obiektu STREFA H2O znajdującego się przy Alejach Zygmuntowskich. Według posiadanych przeze mnie informacji ten stan rzeczy, trwa już ponad dwa tygodnie, wywołując (i słusznie) frustrację ludzi. Tymczasem z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, zarządzający budynkim MOSiR, nie jest w stanie rozwiązać tej bolączki, fundując użytkownikom tamtejszej infrastruktury zimny prysznic (w dosłownym tego słowa znaczeniu). Powstrzymując się od dalszego komentarza, zamieszczam poniżej treść interpelacji. http://marcinnowak.pl/?p=3778