Interpelacja w sprawie termomodernizacji bursy szkolnej nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie mi powodów nierealizowania prac związanych z termomodernizacją bursy szkolnej nr 1 przy ul. Popiełuszki. Według posiadanej przeze mnie wiedzy na początku kwietnia br. wygasa ważność projektu wykonawczego dla niniejszego zadania, którego opracowanie kosztowało ok. 100 tys. zł. Nieprzystąpienie do prac w tym zakresie do wskazanego przez mnie terminu, oznaczać będzie dezaktualizację planu i zmarnowanie publicznych pieniędzy. Podkreślić chciałbym również, że termomodernizacja bursy szkolnej nr 1, stanowi element skaładowy tegorocznego budżetu.

W związku z powyższym, proszę o określenie terminu zakończenia przetargu na wykonanie termomodernizacji i planowanego początku robót.