Program oddłużeniowy do poprawki

oddluzanie.pngZgodnie z moją propozycją,  projekt uchwały Rady Miasta dotyczący programu oddłużeniowego, został przez Pana Prezydenta „ściągnięty” z porządku jutrzejszej sesji. Zadłużenie użytkowników mieszkań komunalnych wynoszące już blisko 200 milionów złotych, musi zostać poddane gruntownym analizom i merytorycznej ocenie przez radnych oraz organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania wrzucające do jednego worka wszytkich najemców są dalece niedoskonałe.