Moje głosowania na sesji Rady Miasta

sesja.jpg1. Głosowałem za projektem uchwały obywatelskiej, umożliwiającej elektrycznym busom wzjazd na obszar Starego Miasta. Moim zdaniem te niewielkie i bezkolizyjne środki transportu, w niczym nie zintensyfikują ruchu na popularnej Starówce, pomogą natomiast turystom i osobom niepłenosprawnym poruszać się po jej obszarze i przedstawiać jedną z najpiękniejszych części Lublina.

2.  Głosowałem za wydaniem zgody na lokalizację dla lubelskich kasyn gry. To legalne podmioty gospodarcze, które w sposób zgodny z prawem chcą uruchomić działalność w oficjalnych i przystosowanych do tego miejscach (hotelach na Krakowskim Przedmieściu). Hazard był jest i będzie, a jego ucywilizowanie i określenie ramami prawnymi jest lepsze niż dotychczasowe bezhołowie na tym polu.

3. Wstrzymałem się od głosu w sprawie obwodów nowych szkół. To pokłosie bałaganu jaki zafundowała nam reforma oświaty zrzucając na samorządy (w tym nasz) pełną odpowiedzialność. Jako przeciwnik tej reformy, mając jednocześnie na względzie konieczność dostosowania się do narzuconych nam reguł, podjąłem jedyną słuszną decyzję.