Interpelacja w sprawie sprzedaży i przeznaczenia terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

W związku z docierającymi do mnie informacjami dotyczącymi sprzedaży terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Długosza, proszę o jednoznaczne podanie formy adaptacji niniejszego obszaru i jego dalszego przeznaczenia.

Pragnę przypomnieć, że mocą uchwały Rady Miasta Lublin, z dniem 30 listopada 2015 roku, nastąpiła likwidacja niniejszej placówki, zaś jej siedziba została przeznaczona na działalność oświatową. Tymczasem, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jednym z przewidywanych wariantów jest uruchomienie w tym miejscu działalności komercyjnej, bo za taką należy uważać budowę akademika. W mojej ocenie, przeznaczenie tych gruntów pod jakąkolwiek działalność nieoświatową, nie tylko narusza ustalony porządek, ale przede wszystkim powoduje kolizję prawną z treścią przyjętej uchwały Rady Miasta Lublin.

Chciałbym ponadto podkreślić z całą wyrazistością, że rozwiązanie to zostało oprotestowane przez dyrektorów placówek oświatowych znajdujących się nieopodal niniejszego terenu, jako niezgodne z prawem i zasadami zdrowego rozsądku.

Proszę o priorytetowe odniesienie się do treści zawartej w niniejszej interpelacji.