Interpelacja w sprawie pozimowego sprzątania chodników i ulic Lublina

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi harmonogramu prac porządkowych związanych z pozimowym sprzątaniem ulic i chodników oraz odpowiedź na następujące pytania:

W jakim terminie realizowane będzie usuwanie skutków zimy na miejskich ulicach i chodnikach oraz jaki zakres działań obejmie?

Jakie podmioty w bieżącym roku świadczą dla miasta niniejsze usługi (proszę o podanie listy) i czy przygotowana jest rejonizacja tudzież podział kompetencyjny tych zadań?

Gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące konieczności interwencji w sprawach porządkowych a także nierzetelności przeprowadzonych prac porządkowych?

Proszę o priorytetowe potraktowanie treści niniejszej interpelacji.