Na sesji Rady Miasta o wygaszaniu mandatu Prezydenta Lublina

zuk.jpgWśród licznych punktów porządku obrad najbliższej (czwartkowej) sesji Rady Miasta, znalazł się punkt dotyczący zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia Zastępczego Wojewody Lubelskiego stwierdzajacego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Lublin. Przypomnę, że przed kilkoma miesiącami lokalne ciało uchwałodawcze wyraziło swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie w związku z czym naszym zdaniem wydanie przez Wojewodę Lubelskiego zarządzenia zastępczego nie tylko pozbawione jest podstawy prawnej ale też sensu działania.

Gdy polityka, bez pardonu, wkracza w samorząd, trzeba dać temu zdecydowany odpór.