Dezyderat do Prezydenta Lublina w sprawie smogu

smog.jpgNa wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia, skierowaliśmy do Pana Prezydenta dezyderat w sprawie zwiększenia środków finansowych na walkę ze smogiem. Ten bardzo ważny, przez lata niestety, bagatelizowany problem, staje się jedną z głównych bolączek licznych ośrodków miejskich, w tym również Lublina. Dotychczasowe środki przeznaczone rocznie przez Urząd Miasta Lublin na ten cel (350 tysięcy złotych) są w naszej ocenie niewspółmierne do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

To oczywiście dopiero początek działań ze strony Rady Miasta, choć cieszy, że w tej sprawie okazujemy jednomyślność.