Laureaci Miejskigo Programu Stypendialnego

st.JPG70 osób (40 studentów i 30 doktoratów) otrzymało dzisiaj z rąk Prezydenta Lublina list gratulacyjny w związku z przyznaniem im stypendium w Miejskim Programie Stypendialnym dla studentów i doktorantów lubelskich uczelni. Jako inicjator niniejszego programu i przewodniczący komisji ds wyłonienia laureatów, miałem sposobność złożyć gratulacje wszystkim tegorocznym zwycięzcom na dzisiejszym spotkaniu.