Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na „Słonecznym Wrotkowie”

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia sezonu na obiekcie „Słoneczny Wrotków” zwracam się z prośbą o przedstawienie mi stanu przygotowań niezbędnych do uruchomienia niniejszego obiektu.

Z uwagi na ubiegłoroczne trudności, które doprowadziły do opóźnień w otwarciu kompleksu sportowo-wypoczynkowego, skutkujące uniemożliwieniem mieszkańcom korzystania z obiektu, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim terminie zostanie otwarty obiekt i czy warunki pogodowe mogą przyczynić się do zmiany daty otwarcia?

W jakim stanie technicznym znajduje się obecnie kompleks sportowo-rekreacyjny?

Kiedy zostały wykonane ostatnie prace konserwacyjne infrastruktury obiektu i jakie usterki zostały wykryte oraz naprawione.

Proszę o priorytetową odpowiedź na treść interpelacji.