Przyjazna Zebra w MPK

zebra-1.jpgAkcja „Przyjazna Zebra” zatacza coraz szersze kręgi. Tym razem, pasiasty zwierzak, uczył jak należy poruszać się środkami komunikacji miejskiej, prawidłowo kasować bilet i ustępować miejsce starszym. Edukacyjny materiał filmowy poświęcony tej akcji wkrótce trafi do lubelskich placówek oświatowych.