Kilka słow o nowym placu Litewskim

plac.jpgPrzed kilkoma dniami, na łamach jednej z lubelskich gazet, miałem przyjemność wyrazić swoje zdanie na temat nowego placu Litewskiego. Obszerne fragmenty tekstu dotyczącego niniejszej kwestii,  zamieszczam poniżej:

Nowy plac Litewski ocenią lublinianie, którzy, póki co, nie mieli jeszcze pełnej możliwości poznania wszelkich jego walorów i mankamentów. To bowiem osoby na co dzień korzystające z tej przestrzeni, najlepiej zweryfikują jej jakość wykonania i przydatność. Z całą pewnością jednak, inwestycja ta stanowi bardzo ważny, pozytywny i ogólnie oczekiwany element przebudowy serca Naszego Miasta. Ostatni, nadgryziony „zębem czasu” kształt placu Litewskiego, wymagał gruntownej modernizacji i dostosowania do współczesnych standardów jakościowych. Niniejszy temat od wielu lat funkcjonował w przestrzeni publicznej, wywołując gorące dyskusje i spory. Wśród „lwiej części” głosów, pojawiał się jednak wspólny motyw: potrzeby zmian skostniałego stanu rzeczy, upiększenie tego miejsca i podniesienia jego funkcjonalności. Tak też się stało, co szczególnie w kontekście jubileuszu 700-lecia Lublina, stanowi nasz wspólny sukces. Pozostaje mieć nadzieję, że inwestycja ta spełni pokładane w niej nadzieje, zaspokajając oczekiwania społeczne i podnosząc jakościowy wymiar Lublina. Głęboko wierzę, że nowy plac Litewski służyć będzie kolejnym pokoleniom lublinian, a każdy mieszkaniec „Koziego Grodu” będzie mógł odnaleźć w nim to, co uzna za najbliższe jego odczuciom i potrzebom.