Prezydent Żuk z absolutorium

z.jpgJak należało się spodziewać Rada Miasta Lublin przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok udzielając jednocześnie absolutorium Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi. Nie dziwi również wynik głosowania w kluczowych dla miasta sprawach niezmienny od początku kadencji. Słynne 16:15 to już standardowy rezultat niemal każdego głosowania lokalnego ciała uchwałodawczego, zaburzany jedynie niekiedy przyczynami losowymi (vide zeszłoroczne absolutorium).

Na szczęście dla Lublina i jego społeczności, tym razem główni hamulcowi rozwoju miasta ponownie musieli przełknąć gorycz porażki.