Miejski system smsowego ostrzegania

wiadomosc.jpgPrzed kilkoma dniami, wraz z radnymi Wspólnego Lublina, złożyłem interpelację dotycząca wprowadzenia na obszarze miasta smsowego systemu ostrzegania alarmowego. Jego celem jest skuteczne informowanie lublinian o anomaliach pogodowych, awariach oraz innych utrudnieniach i zagrożeniach. Tegoroczne wyładowania atmosferyczne (zwłaszcza czerwcowa nawałnica) wyrządziły ogromne szkody (szczególnie w zakresie zniszczeń pojazdów kołowych). Istnienie systemu wczesnego ostrzegania z pewnością pozwoliłoby uniknąć części z tych zdarzeń.

Szczegóły dotyczące naszej propozycji i treść interepalcji umieszczam w niniejszym linku: http://marcinnowak.pl/?p=4015