Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy

W związku z informacjami o planowanej podwyżce rocznych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałego stanu rzeczy i podanie jego przyczyn. Planowana podwyżka, o której powiadomieni zostali mieszkańcy, sięgająca w przypadku okresu od 1 stycznia 2020 roku- około 900%, powinna stać się przedmiotem szczegółowych konsultacji społecznych i towarzyszących im informacji. Jednocześnie uważam, że w niniejszej kwestii bezwzględnie powołany powinien zostać kolejny rzeczoznawca, który powtórnie określi operat szacunkowy nieruchomości i powody tak radykalnego wzrostu wartości gruntu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że niniejsze nieruchomości zostały wycenione w oparciu o niewłaściwą metodę, co skutkuje zawyżeniem opłat.

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o szczególnie wnikliwa i osobistą analizę tematu oraz priorytetowe odniesienie się do treści niniejszej interpelacji.