Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wypłacenie środków pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych Klubowi Sportowemu Lublinianka zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 7 września br. Osobiście jestem zbulwersowany faktem braku realizacji przyjętej uchwały, co rzutować może na wycofanie piłkarskiej drużyny seniorów niniejszego klubu z rozgrywek, w chwili realnej walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Komunikaty, które docierają do mnie od właścicieli klubu dobitnie wskazują na jałowość pomocy w tej kwestii ze strony Urzędu Miasta i próbę odkładania sprawy ad Kalendas Graecas.

Brak wykonania decyzji, do której Urząd Miasta jest zobligowany uchwałą Rady Miasta, przynieść może niepowetowane straty dla sportowego wizerunku Lublina w kontekście upadku najstarszego i jednego z najbardziej zasłużonych klubów regionu.

Z uwagi na fakt postawienia przez radę nadzorczą KS Lublinianka wniosku o wycofanie drużyny piłkarskiej z tegorocznych rozgrywek, proszę o priorytetowe potraktowanie tej kwestii i natychmiastowe rozwiązanie problemu.