Moja interwencja w sprawie Lublinianki

k.pngWczorajszym popołudniem skierowałem na ręce Prezydenta Lublina interpelację w sprawie priorytetowej realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej przekazania środków pieniężnych na Klub Sportowy Lublinianka. Pomimo wrześniowej decyzji Rady Miasta, do chwili obecnej najstarszy i jeden z najbardziej zasłużonych klubów regionu nie doczekał się przekazania  zapisanej w budżecie kwoty, co budzić może uzasadnione pretensje i obawy władz klubu. Mam nadzieję, że moja dobitna interwencja, wyjaśni i ostatecznie rozwiąże bolączkę, która powoduje dyskomfort wśród wszystkich piłkarzy, kibiców i miłośników Lublinianki.

Treść interpelacji:  http://marcinnowak.pl/?p=4087