Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie kwoty 400 tys. złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowego remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego przy ulicy Plażowej. Obecny stan niniejszej przestrzeni urąga standardom obowiązującym w placówkach edukacyjnych Lublina, powodując dyskomfort i dysfunkcję aktywności dzieci oraz pracowników szkoły.

Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 7 jest zarządzana przez znakomitego menadżera w osobie Pana Dyrektora Mariusza Liska, dzięki którego zaangażowaniu i aktywności pozyskano środki na remont części obiektu. Niestety „nadgryziony zębem, czasu” budynek, wymaga dalszych poważnych nakładów finansowych, celem doprowadzenia go do stanu pełnej użyteczności.

Jestem przekonany, że przeprowadzenie kompleksowego remontu sali gimnastycznej stanie się bardzo istotnym krokiem w kierunku progresu jakościowego tej zasłużonej dla Lublina placówki.

Proszę o priorytetowe potraktowanie mojej prośby i realizację niniejszego zadania w przyszłym roku budżetowym.