Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie mi planów Urzędu Miasta Lublin dotyczących przyszłości nieruchomości usytuowanej przy ulicy Misjonarskiej 24 i jej mieszkańców. Niniejszy temat stał się przedmiotem dyskusji podczas ostatnich komisji stałych Rady Miasta Lubli, wzbudzając szereg wątpliwości, co do właściwego kierunku działań Magistratu. Problemy, na które zwracała uwagę Lubelska Akcja Lokatorska tudzież sami mieszkańcy powinny zostać ostatecznie rozwiązane, a wszelkie zamierzenia dotyczące dalszych działań, rzetelnie przedstawione osobom zamieszkującym w budynku tudzież opinii publicznej.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie dalsze działania Urząd Miasta zamierza podjąć w sprawie niniejszej nieruchomości?

Czy w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości, mieszkańcy otrzymają lokale zastępcze o zbliżonym standardzie?

Jaki jest operat szacunkowy nieruchomości i na jakie cele ma zostać przeznaczona?

Z uwagi na dyskomfortową sytuację mieszkańców i ich obawy o własną przyszłość, proszę o priorytetowe udzielenie odpowiedzi na moje pytania.