Interpelacja w sprawie stanu i przyszłości lokalu po dawnej Karczmie Słupskiej

Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi stanu, sytuacji i planów dotyczących lokalu przy Al. Racławickich 22 (po dawnej Karczmie Słupskiej), który docelowo miał zostać zaadaptowany na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Niestety, pomimo pierwotnych zapowiedzi, póki co, nie wydarzyło się na tym polu nic, co mogłoby wskazywać na realizację niniejszego zamierzenia. Lokal stoi pusty, nie przynosząc Miastu żadnych wymiernych korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych, co budzi skądinąd szereg wątpliwości, niejasności i niepotrzebnych niedomówień.

W związku z powyższym, proszę o przedstawienie mi planów dalszego postępowania odnośnie w/w lokalu wraz ze szczegółową informacją na temat prac, które zostały dotychczas w nim wykonane.