Jeszcze raz o bibliotece w lokalu po Karczmie Słupskiej

bb.jpgCieszę się, że po raz kolejny udało mi się wywołać dyskusję dotyczącą przyszłości lokalu po dawnej „Karczmie Słupskiej”. Osobiście nie mam wątpliwości, iż usytuowanie w tym miejscu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, to najlepsze z możliwych rozwiązań. Obawiam się jednak, że bez konkretnych działań temat pozostanie jedynie pompatyczną zapowiedzią, która, co jakiś czas, powracać będzie w dyskusji publicznej. Potrzebne są zatem konkretne środki pieniężne, by zmienić dotychczasowy, skostniały stan rzeczy. Pisząc zatem interpelację w tej kwestii nie tylko chciałbym wiedzieć „dlaczego tak jest” lecz przede wszystkim kiedy przeprowadzone zostaną działania by było inaczej i w jakiej kwocie zamknie się to zadanie.

Fot. (źródło): Miejska Bibiloteka Publiczna w Lublinie