Kilka słów o zamkowej wieży

donzon.jpgNa dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin podjęliśmy decyzję o nieopiniowaniu projektu stanowiska w sprawie nadania nazwy wieży na dziedzińcu zamkowym „Wieża Piastów” i odesłaniu go do kompetentnych środowisk naukowych (zakłady mediewistyki KUL i UMCS) celem zdobycia specjalistycznej wiedzy. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowa obiegowa nazwa „Wieża Daniela” wprowadza błąd do poprawnego nazewnictwa, niezbędnym staje się zatem odejście od jej używania. Czy jednak wybudowali ją Piastowie? Warto przed podjęciem dalszych działań usłyszeć zdanie ekspertów.