Interpelacja w sprawie dofinansowania klubu sportowego Lublinianka

W związku z docierającymi do mnie informacjami o braku w tegorocznym budżecie środków pieniężnych na dofinansowanie drużyny piłkarskiej KS Lublinianka, zwracam się z prośbą o podanie mi powodów niniejszego stanu rzeczy. Chciałbym zauważyć, że analogiczna sytuacja miała miejsce w kilku ostatnich latach, zaś o ostatecznym pozytywnym rozstrzygnięciu, decydowały dopiero moje interwencje oraz zaangażowanie różnych osób i środowisk związanych z klubem. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak zasłużony dla miasta klub, utrzymywany obecnie „w lwiej części” prywatnymi środkami pieniężnymi, w każdym kolejnym roku, musi mierzyć się z tymi samymi problemami?

W związku z powyższym, proszę o zabezpieczenie analogicznej do lat ubiegłych kwoty 100 tysięcy złotych na potrzeby klubu sportowego Lublinianka i nie generowanie kolejnych problemów, niesprzyjających atmosferze wśród zawodników, trenerów, działaczy, wszystkich sympatyków i innych osób związanych z „Lublinianką”.