Interpelacja w sprawie nawierzchni jezdnej przy ulicy Emilii Plater

Zwracam się z uprzejma prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia nawierzchni drogowej przy ulicy Emilii Plater (na wysokości nieruchomości o numerze adresowym 49). Wskazana przeze mnie arteria znajduje się w stanie zagrażającym bezpieczeństwu komunikacyjnemu, a przez to zdrowiu i życiu poruszających się po niej pieszych tudzież kierowców pojazdów kołowych. Zgłaszana przez mieszkańców okolicznych posesji usterka, powodująca osuwanie się skarpy w kierunku al. Sikorskiego, do chwili obecnej nie została usunięta, a sygnalizowana bolączka ustawicznie pogłębia się.

W związku z powyższym proszę o priorytetowe potraktowanie niniejszej interpelacji i podjęcie niezwłocznych działań zmieniajacych przedstawiony przeze mnie stan rzeczy.