Spotkanie w sprawie skweru na Spadochroniarzy

skwer-1.jpgWczorajszym wieczorem miałem sposobność spotkać się z mieszkańcami bloku przy ulicy Spadochroniarzy 4, w celu omówienia losów skweru usytuowanego w niedalekim sąsiedztwie bloku. Niniejszy teren, będący własnością Agencji Mienia Wojskowego, od dłuższego czasu budzi szereg emocji i kontrowersji, zwłaszcza w zakresie jego docelowego wykorzystania. W ostatnim okresie, w przestrzeni publicznej po raz kolejny, pojawiła się informacja o zamiarze zbycia przez właściciela tej nieruchomości i przeznaczenia jej pod działalność usługowo-handlową.  Jest kwestią bezsporną, że lokalna społeczność, nie zgadza się na przyjęcie takiego kierunku działań, dążąc do zachowania skweru w jego dotychczasowym kształcie (jako obszaru zielonego). Z całą pewnością temat ten stanie się przedmiotem moich rozmów i działań z władzami Lublina, bo przecież istnieje formalno-prawna możliwość przejęcia przez gminę Lublin tej działki. Taki kierunek działań deklarowano skądinąd przed laty. Do niniejszego tematu, powracać będę cyklicznie, w miarę uzyskiwania nowych wiadomości.

Fot. (Źródło): „Kurier Lubelski”