Interpelacja w sprawie pomocy w renowacji obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań związanych z dofinansowaniem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w zakresie planowanego przez nią remontu kościoła pw Św. Trójcy, znajdującego się na należącym do niej terenie. Z uwagi na sytuację finansową niewielkiej lubelskiej społeczności luteran, w niniejszym obiekcie do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace restauratorskie. Tymczasem XVIII-wieczny obiekt wymaga gruntownej naprawy, która nie będzie możliwa bez istotnego wkładu finasowego gminy Lublin, stanowiącego podstawę w możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Analogiczna kwestia dotyczy innego obiektu należącego do parafii (tzw. murku z kwiatami), który od lat nie może doczekać się kompleksowej przebudowy. W niniejszym aspekcie warto również odnotować zasadność adaptacji terenu znajdującego się za niniejszym „murkiem”, który po szczegółowych konsultacjach z właścicielem (parafią) mógłby służyć społeczności Lublina jako miejsce odpoczynku i rekreacji. Zagospodarowanie niniejszego obszaru byłoby z pewnością krokiem we właściwym kierunku w zakresie rewitalizacji tej części centrum miasta, ustawicznie niszczonej przez parkujące tam samochody.

Z uwagi na fakt, że środki przeznaczone w bieżącym roku na prace restauratorsko-konserwatorskie (600 tys. zł) w niewielkim stopniu zaspokoiły oczekiwania wszystkich wnioskodawców, uważam że zasadnym byłoby zwiększenie tej kwoty w tegorocznym budżecie do sumy 1 miliona złotych.