Wybory i Komitet Krzysztofa Żuka

zuk.jpgSpośród licznych przypuszczeń i spekulacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w związku z tegorocznymi wyborami samorządowymi, jedno nie ulega wątpliwości: urzędujący Prezydent Krzysztof Żuk wystartuje pod szyldem własnego komitetu wyborczego, co cieszy zarówno w kontekście odpolitycznienia kandydata i uwolnienia go od szkodliwego wizerunkowo szyldu partyjnego jak również pod kątem płaszczyzny szerszego porozumienia koalicyjnego licznych środowisk popierających taki kierunek rozwoju Lulbina.