Interpelacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na stypendia artystyczne

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie środków finansowych na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury do 120 tysięcy złotych. Zarezerwowana na ten cel kwota 30 tysięcy złotych (informacja przez Wydział Kultury) stwarza realne niebezpieczeństwo, iż w riku bieżącym szereg wybitnych twórców nie otrzyma wsparcia finansowego na realizację swoich projektów.

Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, by szereg osób realizujących arcyciekawe koncepcje artystyczne nie stało się beneficjentami niniejszego programu w 2018 roku.

Z uwagi na zbliżajacy sie termin składania wniosków (31.03) proszę o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową sprawą.